Kurser våren 2017

Detta är en första sammanställning över de kurser och övningstillfällen jag känner till f.n. Läs på klubbens hemsida, eller kontakta klubben för närmare information om du är intresserad av en kurs.

Basic

Måndagar dagtid Kongahälla Senior Square Dancers

Måndagar Kungsbacka Square Dancers

Tisdagar Dansföreningen Hörnet

Tisdagar (forts) Vinga Yellow Rockers

Tisdagar (forts) Western Airport Square Dancers

Söndagar Bygdegillet

Mainstream

Måndagar Kungsbacka Square Dancers

Måndagar (forts) Vinga Yellow Rockers

Tisdagar (träning) Western Airport Square Dancers

Plus

Måndagar dagtid Kongahälla Senior Square Dancers

Måndagar Kungsbacka Square Dancers

Tisdagar (forts) Vinga Yellow Rockers

Onsdagar (forts) Western Airport Square Dancers

A1

Tisdagar Kungsbacka Square Dancers

A2

Tisdagar Kungsbacka Square Dancers

Onsdagar (forts) Western Airport Square Dancers

Onsdagar (WS) Western Airport Square Dancers

Intensivdagar och workshopar

Onsdagar (ca varannan vecka) A1ellerA2 WS Vinga Yellow Rockers

A1 18 februari Intensiv repetition Kungsbacka Square Dancers

Plus 5 mars Dansföreningen Hörnet

C1 19 mars Dansföreningen Hörnet

A1 26 mars Dansföreningen Hörnet

A2 2 april Dansföreningen Hörnet

B/M 21 maj Dansföreningen Hörnet